İnsan Kaynakları Süreçlerinin Kurulması

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı

İK Yönetimi Süreçlerinin Revize Edilmesi

Performans Yönetimi Süreçlerinin Kurulması

Ücret Yönetimi Sisteminin Kurulması

Yetkinlik Analizleri ve Yetkinlik Kitapçığı

İş Analizi, Organizasyon ve Görev Tanımları

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Oluşturulması ve Kurulması (Yapılandırılması)

Küreselleşen ekonomi bilginin kolay ulaşılabilir hale gelmesi ve bir çok işletmenin benzer teknolojik altyapıya sahip olmaları ile birlikte , firmaların farklılık yaratan rekabeti sağlayan hatta bu rekabette öne çıkmasını sağlayan neredeyse tek unsuru insan haline gelmiştir. İnsan en önemli sermaye olmuştur. Bunun doğru yürütülebilmesi, motivasyonun, performansın arttırılması, iç müşterimiz olan çalışanlarımızın mutlu, işine bağlı tutulması rekabette öne çıkmanın en önemli unsurudur.

  • İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizleri Yapılması
  • Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Oluşturulması
  • Eğitim ve Gelişim Süreçlerinin Oluşturulması
  • Performans Yönetimi Süreçlerinin Oluşturulması
  • Kariyer Yönetimi Süreçlerinin Oluşturulması
  • Ücret Yönetimi Sistemnini Oluşturulması
  • Çalışma ve Mevzuatı ve Personel Özlük İşleri Süreçlerinin Oluşturulması

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı

Günümüzde, insan kaynakları yapılanmasını tamamlamış firmalar, personel sorunları için kendilerini hazırladıkları gibi, insan kaynakları yönetim araçları olan performans yönetimi, kariyer yönetimi, ücret yönetimi ve motivasyon araçlarından yararlanarak geleceği planlamaktadırlar. Çeşitli nedenlerle henüz İK yapılanmasını tamamlamamış veya geçiş sürecinde sorunlar yaşayan firmalar ve personel konularını özlük işleri olarak ele alan firmaların geçiş sürecinde, indense hr' ın vereceği danışmanlık hizmeti ile insan kaynakları departmanlarını kurmakta, kurulmuş olan departmanları yapılandırmakta tüm bunlardan sonrada İnsan Kaynakları Departmanına Yönetim Danışmanlığı vermektedir.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

İK Yönetimi Süreçlerinin Revize Edilmesi

Firmaların en büyük problemlerinden biri de insan kaynakları sisteminin yanlış, eksik veya şirket dinamiklerine uygun yapılanmamış olmasıdır. İnsan kaynakları sistemleri şirket içinde çok geniş bir uygulama alanına sahiptir.Yapı büyüdükçe sistem karmaşık bir hal alabilir. Bu da geçmişte işleyen sistemi de yetersiz bir hale getirmiş olabilir. Tüm sistemin re-organizasyonu ile firmanın daha çok rekabet edebilen,piyasada öne çıkan ,pazara hakimiyetini arttırmış ve en önemlisi bunun devamlılığını sağlayabilen bir yapıya kavuşacaktır.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

Performans Yönetimi Süreçlerinin Oluşturulması

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilme, Çalışanların kariyer beklentileri hakkında bilgi edinebilme, Performansı yüksek olan çalışanları diğer personelden ayırt edebilme, Departman çalışanlarının birbirleriyle ilişkilerini gözlemleyebilme, Problemlerin tespit edilerek çözüm bulunmasını sağlama, Potansiyel yönetici adaylarını belirleyebilme, Verimliliği arttırmak için alınacak tedbirleri saptamak için veriler elde etmek, Personelin gelişmesi gereken yönlerini ortaya çıkarmak, Personelin kuvvetli ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabilmek olanaklarını elde etmektedirler.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

Ücret Yönetimi Sisteminin Kurulması

Özellikle kriz sonrası çok önemli hale gelen ücret yönetimi sistemi ,ücret adaletinin sağlanması, kimin hangi yetkinlik ve kademelerde hangi derecelere sahip olup ne gibi ücretler alacağının belirlenmesi açısından çok büyük önem kazanmıştır.

 

Faydaları
  • Ücret belirmek objektif esaslara dayanır, bu da firma içinde ve dışında ücret adaletinin sağlanması açısından önem taşımaktadır.
  • Çalışanların motivasyonu açısından önem taşır, hedef ve kariyer planları daha netleşmiş olur.
  • Eğitim, Kariyer Yönetimi Sistemi, Performans Değerleme Sistemi ve iş yaşamının diğer unsurlarının doğru ve tam işlemesi için çok büyük önem arz eder. Bu sistemler için somut bir göstergedir.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

Yetkinlik Analizleri ve Yetkinlik Kitapçığı

“Yetkinlikler, üstün performansın elde edilmesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranıslardır”. Ögrenilebilir ve ciddi boyutlarda gelistirilebilirler.Yetkinlik Analizi, organizasyonda beklenen iş sonuçlarına ulaşmak için gerekli olan davranışların tespit edilmesi amacı ile yapılmaktadır. Üstün performansı elde ederken olması gereken gözlemlenebilir ve ölçülebilir bilgi, beceri ve tutumların tespit edilerek listelenmesi Yetkinlik Modeli olarak adlandırılır.

Analiz sonuçları, doğru seçme-değerleme, performans yönetimi, kariyer yönetimi, ücret yönetimi, eğitim ve geliştirme sistemlerinin kurulması ve işlemesi gibi insan kaynaklarının en temel ve önemli fonksiyonları için veri oluşturur.

Indense hr, firma dinamiklerine göre uygulanması en doğru görülen yöntem ile yetkinlik analizlerini yapmaktadır.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

İş Analizi, Organizasyon ve Görev Tanımları

Detaylı bilgi almak için İletişim Formu nu doldurun.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

 

Indense Danışmanlık Ltd. Şti. ® 2014