İK Denetimi ve Öneri Raporu

Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Check-up

Alt İşverenlerin Denetlenmesi

Human Resource Excellence Standard

İnsan Kaynakları Yönetim Fonksiyonlarının Denetimi ve Öneri Raporu Sunulması

İnsan Kaynakları her şirketin ayrılmaz bir parçasıdır. İyi bir İK Departmanı firmanız için düzgün, başarıya uygun nitelikli personel işe alır ve niteliksiz personelin yasal uygulamalarla gitmesine izin verir, çalışan şikayetleri ile başa çıkar, yasal istihdam gerekliliklerini karşılar, uygulanabilir istihdam kuralları uygular ve birçok konuda çalışanlara ve işverenlere yardımcı olur.

İyi işletilen ve yönetilen bir İK departmanı çalışanların moralini yükseltebilir, personel devir oranını azaltabilir, bir işin düzgün ve birçok konuda rekabetçi olmasını sağlayabilir. Çalışanlar bir firmanın en değerli varlıkları olarak görülmeli ve buna göre davranılmadır. Bu sebeple İnsan Kaynakları Departmanı en iyi seviyesine ulaştırılmalıdır.

İK Denetimi nedir? Finansal Denetime benzerdir ve firmanın İK Departmanının sorunlarını teşhis etmek için en iyi yoldur. En iyi teşhisi ise bu hizmeti dışarıdan profesyonel olarak sağlayan İnsan Kaynakları firmaları koyabilmektedir. İK Denetimi ve Öneri Raporu, departmanın zayıf taraflarını ve risklerini tam anlamıyla saptamaktadır ve işaret etmektedir.

Firmanın yasal uygulamalarını doğru yapmasını sağlamak için İK departmanına öneriler sunar ve gelebilecek maddi yükümlülüklerden korunması için tedbir almasını sağlar.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Check-up

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Mevzuatında sık sık değişiklikler yapılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri ve denetim elemanları ile firmaları incelemektedir. Firmaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik denetimlerine hazırlıklı olmaları için yükümlülüklerinin bildirilmesi, ilgili kanun maddelerinin aktarılması ve denetim dosyalarının hazırlanması gerekmektedir.
Indense hr, mevcut personel süreçlerinin denetimini yaparak eksik, geliştirilmesi gereken fonksiyonlarla ilgili denetim yapar ve bunun sonucunda da konu ile ilgili çok detaylı bir rapor hazırlayarak sunar.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

Alt İşverenlerin Denetlenmesi

Alt işverenler, asıl işverenlerin işyerlerinde hizmet sektörü, inşaat sektörü, güvenlik işleri, temizlik işleri, yemek, bilişim sektörü, ilaç sektörü başta olmak üzere her sektörde hizmet vermektedirler. Ancak Alt İşverenler ve Asıl İşverenler 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili kanunlarda yer alan bazı sorumluluklarını bilmedikleri / yerine getirmedikleri ve bunları yasal açıdan takip etmedikleri için sorunlar yaşamaktadırlar.

Özellikle Asıl İşverenlerin bu konuda gerekli ilgiliyi göstermemesi ve / veya asıl-alt işveren ilişkilerinin yasaya uygun olarak yürütülmemesi nedeniyle yüksek yaptırımlı cezalara maruz kalmaktadır ki bu davaların 5-10 yıllık zaman aşımı süreçleri bulunmaktadır.

Asıl ve alt işverenlerin uygulamalarının doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınması sözleşmelere asıl işverenleri koruyucu hükümlerin konulması ve çalışma döneminde alınması gereken tedbirler ve sonraki dönemde çıkabilecek sorunlar için alt-asıl işverenlerin alması gereken tedbirlerin sunulmasıdır.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

Human Resource Excellence Standard

Human Resource Excellence, İnsan Kaynağı ve Gelişiminde mükemmelliği geliştirirken organizasyonunun performansını arttırmak isteyen yöneticilerin dikkatlice dizayn ettiği bir standarttır.

Organizasyonların büyük çoğunluğunun başarısı organizasyondaki insanların performansına bağlıdır ve Human Resource Excellence Standart, önde gelen akademisyenler ve uluslar arası yönetim uygulayıcıları tarafından düşünülerek ve tecrübe edilerek dünyanın en iyi İK standartları ve çalışmalarının bir araya getirilmesi ile sağlanmıştır.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

 

Indense Danışmanlık Ltd. Şti. ® 2014