Personel Outsourcing (Dış Kaynak)

Bordro Outsource (Bordrolama)

İK Departmanı Outsource

Dönemsel Personel İstihdamı

Personel Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı)

“Bazı mal ya da hizmetleri, bir sözleşme kapsamında organizasyon dışındaki bir kaynaktan sağlama “ olarak tanımlanmaktadır. Artan küresel rekabet ortamı, benzer teknolojik imkanlar ve haberleşme alanında sınırların ortadan kalkması ile birlikte firmaların alanlarında insan kaynağına dayalı farklılıklar yaratması gereğini doğurmuştur.

Yeni iş yasası ve diğer kanunlarda yapılan değişiklikler nedeni ile personel konuları daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bu süreçte firmalar ana faaliyet alanlarına yönelip kendi temel yeteneklerini geliştirmekte zorluklar çekebilmektedirler. Firmalar önceliklerini belirleyerek kaynaklarını bu önceliklerine harcamalıdırlar.

Firmalar kendi temel yeteneklerine odaklanarak daha karlı daha rekabetçi bir düzeye sahip olmak adına outsourcing (dış kaynak kullanımı) ile ana faaliyet alanları ve yetenekleri dışında kalan tüm yüklerinden kurtulabilmektedirler.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

Bordro Outsource (Bordrolama)

Günümüzde bordrolama işlerinin yürütülmesi artık uzman firmalara bırakılmaktadır. Bu yolla insan kaynakları birimleri asli görevleri olan organizasyon ve planlama faaliyetine odaklanabilmektedir. Bordrolama hizmeti veren kuruluşların artması buna örnektir. Kuruluşlar bu yolla donanım ve sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldıracaklar, ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek risklerden kurtulmuş olacaklardır. Bordro hizmeti ile birlikte; gerekirse personel bütçesi, ücret artış sistemi ve çizelgelerin hazırlanması, rapor olarak sunulması, personel devam sisteminin kurulması ve takibi konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

İK Departmanı Outsource (Firmanızın İK Departmanı Biz Olalım!)

Günümüzde insan kaynakları yapılanmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Yeni iş yasasına firmaların uyum sürecindeki sorunları ile birlikte,benzer teknoloji ve imkanların birçok firma tarafından sağlanması en önemli sermaye olan insanı tek farklılık unsuru haline getirmiştir. Bunun sonucunda da firmalar insan kaynakları departmanı kurulması ve etkin bir biçimde çalışması için çaba sarfetmekte veya edeceklerdir. Ancak insan kaynaklarının çok geniş bir çalışma uygulama alanı bulunmaktadır.İnsan kaynaklarının ülkemizdeki çok uzun bir geçmişinin olmaması nedeni ile yeterli nitelikte ve uygulama imkanı bulabilmiş ik uzmanları bulmakta oldukça büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Basel II kriterlerinin yürürlüğe girmesi ile bu sıkıntıların daha da büyümesi gündemde ve bu da firmaların kendi asıl faaliyet konularına odaklanmalarını engelleyebilir. Bununla birlikte insan kaynakları sistemlerini kuran firmalar personelinin motivasyonunu sağlayarak verimliliklerini de artıracak huzurlu bir çalışma ortamı yaratabileceklerdir.

Indense Hr , firmaların enerjilerini tek alanda toplamalarını yani tam güçlerini kendi faaliyet konularına yöneltebilmeleri için insan kaynakları departmanlarını kendi bünyesine alarak bunu sağlamaktadır.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

Dönemsel Personel Outsourcing ve Esnek Çalışma

Indense, her sektörde dönemsel olarak ortaya çıkan çalışan ihtiyacını karşılayarak firmanıza çözüm ortaklığı yapmaktadır. Firmanızın mevsimsel veya geçici olarak artan iş gücü ihtiyacını dönemsel personel tedariği hizmeti ile karşılamaktadır.

Ne Fayda Sağlar? Firmaların bazı dönemlerde iş yükü mevcut personelin karşılayamayacağı biçimde artmaktadır. Ancak bu dönemin geçici olması sürekli personel istihdamı ile çözülmesi firmalara çok büyük maliyetler getirmektedir. Dönemsel Personel Tedariği hizmeti ile bu maliyetlerden kurtulabilirsiniz. Proje bazlı çalışmalarda alanlarında uzman profesyonellerle çalışabilirsiniz. Belirsiz süreli sözleşmeli çalışanlarınızın yıllık izin sürelerinde, hastalık durumlarında, doğum izinlerinde, askerlik görevi sürelerinde dönemsel personel outsourcing hizmeti alarak iş kaybının önüne geçebilirsiniz. Acil yetişmesi gereken veya beklenmedik dönemsel yoğunluk yaşanan işlerde geçici personel ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

INDENSE DANIŞMANLIK'ın, İstihdam Bürosu olması sebebiyle "Personel Outsourcing" hizmetini "Indense Eğitim ve Dış Kaynak Hizmetleri" vermektedir..

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

 

Indense Danışmanlık Ltd. Şti. ® 2014