Genel İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İş Sözleşmelerinin Hazırlanması

İş ve Sosyal Güvenlik Dava Danışmanlığı

İş ve SGK İncelemeleri Danışmanlığı

İş Yeri Devir ve Birleşmeleri

Genel İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Personelin verimli çalışmasını ve özlük işlerini düzenleyen iş yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası firmaların en önemli yönetim araçlarından birisidir.

Personelin ücret ve haklarının düzenlenmesi, çalışma süreçleri, fazla mesai, personel özlük işleri İş Yasası hükümleri çerçevesinde düzenlenmektedir. Firmalar bu konulara verdikleri önem kadar az sorunlarla uğraşmaktadır.

Avrupa Birliği sürecinde İş Kanununda 2003 yılında yapılan değişikliklerle yürürlüğe giren İş Güvencesi hükümleri ve yapılan köklü değişikliklerin ortaya çıkardığı gelişmeler nedeniyle firmalar iş Yasası ve bağlı yasaların uygulanması için bu konulara hakim yöneticiler istihdam etmekte veya danışmanlık hizmeti alarak yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

İş Yasası hükümlerine göre personel çalışırken hakları için dava açabildiği gibi ayrıldıktan sonra ücret, fazla mesai, benzer alacakları için zaman aşımı süresi olan 5 Yıl, Borçlar Yasasının 125 Maddesi gereğince Kıdem ve ihbar tazminatları için işten ayrıldıktan sonra 10 yıl içerisinde dava açma hakları bulunmaktadır.

Firmaların personel alma kararından başlayıp çalışma döneminin sonuna kadar olan süreyi iyi planlayıp zamanında tedbir almalı ve Etkin dokümantasyon hazırlamaları gerekmektedir.

Personelin işe alınması, çalışma dönemi ve işten ayrılma sırasında gerekli tüm belge düzeni, prosedürler personelin çalışma dönemindehazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. İş Yasası personel özlük dosyasını zorunlu tutmaktadır.

Bu durum, firmaların mevzuatı ve uygulamaları iyi bilen İK yöneticileri ile çalışmalarını veya insan Kaynakları Danışmanlarından İş ve Sosyal Güvenlik danışmanlığı desteği almalarını gerekli hale getirmektedir.

Indense hr, İş Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası uygulamaları hakkında danışmanlık hizmeti vererek firmaların geleceğe hazırlanmasını sağlamaktadır.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve/veya Yasalara Uygun Hale Getirilmesi

Detaylı bilgi almak için İletişim Formu nu doldurun.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

İş ve Sosyal Güvenlik Dava Danışmanlığı

Detaylı bilgi almak için İletişim Formu nu doldurun.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

İş ve SGK İncelemeleri Danışmanlığı

Detaylı bilgi almak için İletişim Formu nu doldurun.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

İş Yeri Devir ve Birleşmeleri

Detaylı bilgi almak için İletişim Formu nu doldurun.

Bilgi / Teklif Alma Süreci

İletişim Formu

 

Indense Danışmanlık Ltd. Şti. ® 2014