Hizmetlerimiz & Çözümlerimiz

 • Hizmet: Genel İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

  • 4857 Sayılı İş Kanunu
  • 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
  • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
  • 5953 Sayılı Basın İş Kanunu, Ücret ve Bordro, Denetim ve İnceleme
  •  

 • Hizmet: İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve/veya Yasalara Uygun Hale Getirilmesi

  • Belirli süreli iş sözleşmeleri
  • Belirsiz süreli iş sözleşmeleri
  • Kısmı Süreli (Part-Time) İş sözleşmeleri
  • Çağrı Üzerine Çalışma iş sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması
  •  

 • Hizmet: İş ve Sosyal Güvenlik Davalarında Danışmanlık

  • İş davaları öncesi ve açılması halindeki uygulama
  • Ücret, Kıdem ve İhbar tazminat ödemleri davaları uygulamaları
  • İşe iade davaları önleyici uygulamalar
  • İşe iade davaları dosya inceleme ve görüş bildirme uygulaması
  • İş davalarında insan kaynakları uygulamaları ile avukatlara destek sağlama
  •  

 • Hizmet: İş ve SGK İncelemeleri Danışmanlığı (Çalışma ve İş Kurumu, SGK İncelemeleri)

  • İşten ayrılan personel alacakları inceleme ve tutanak hazırlanması
  • Ücret farklılıkları ile ilgili incelemelerde görüş bildirimi
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda idari para cezaları uygulamaları
  • SGK Hizmet tespit davaları, eksik ücret incelemeleri sonuçları
  •  

 • Çözüm: Personel İş Sözleşmelerinin (Kanunlara Uygun) Sona Erdirilmesi

  • Haklı nedenle sözleşmeleri sonlandırma uygulaması
  • Performans düşüklüğü ile sözleşmeleri sonlandırma
  • Personelin yetersizliği nedeniyle sonlandırma uygulaması
  • Personelin Davranışları nedeniyleye sonlandırma uygulaması
  • İşin ve İşyerinin gerekleri nedeniyle sonlandırma uygulaması
  • İkale sözleşmeleri ile sonlandırma uygulamaları
  •  

 • Çözüm: İK Açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

  • Şirket / fabrika / şantiyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları
  • İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim belgeler, tutanak ve bildirim uygulamaları
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Yöneticilerin bilgilendirilmesi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili belge, tutanak, tedbirler için uygulama danışmanlığı
  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğinin korunması için oluşturulacak düzenlemeler
  •  

 • Çözüm: Asıl-Alt İşveren İlişkilerinin Düzenlenmesi

  • Asıl-Alt İşveren ilişkisi kurulması prosedürleri düzenleme ve uygulama
  • Alt işveren ve Asıl işveren müşterek sorumlulukları ve iş davaları uygulamaları
  • SGK bakımından eksik ve yanlış uygulamalar konularında uygulamalar
  • Alt işverenin işyeri açması uygulaması ve asıl işveren sorumlulukları uygulamaları
  • Alt işveren çalıştırmada riskleri önleyici tedbirler, sözleşmeye konacak koruyucu hükümler
  • Alt işveren personeli kıdem, ihbar, ücret, işe iade davalarında sorumluluk
  • Asıl işveren riskleri, % 5 Hazine yardımı iadesi, sigorta borçlarında sorumluluk
  • Alt işveren çalıştırdığı personel ile ilgili sorumluluk ve uygulamalar
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları için asıl işveren uygulamaları
  • Alt işveren personeli çalıştırmada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar
  • Alt işveren işlemleri denetim uygulamaları ve risklerin önleme uygulamaları
  •  

 • Çözüm: Esnek Çalışmaların Düzenlenmesi

  • Kısmı Süreli(Part-Time) çalışma
  • Çağrı Üzerine çalışma
  •  

 • Çözüm: İşyeri İzin Kullanım Süreçlerinin Düzenlenmesi

  • Yıllık izin
  • Mazeret izni
  • Ücretsiz izin uygulamaları
  •  

 • Çözüm: Kıdem ve İhbar Tazminatı ile ilgili Uygulama

  • Kıdem ve İhbar Tazminatı ödenme şartları ve uygulamaları
  • Kıdem ve İhbar Tazminatı hesaplama uygulamaları
  • Kıdem ve ihbar tazminatı ihtilafları çözümü
  •  

Hizmetlerimizi Nasıl Sunuyoruz?

 • Aylık Uygulama Danışmanlığı
  Ayın belirli günlerinde firma merkezinde çalışma ve diğer günlerde INDENSE ofisinden telefon ve e-mail ile destek verilmesi
 • Aylık Sanal Danışmanlık
  INDENSE ofisinden telefon ve e-mail ile destek verilmesi
 • Günlük Uygulama Danışmanlığı
  Bir veya birkaç gün boyunca firma merkezinizde çalışma
 • Konu Bazlı Danışmanlık
  Çözüm istediğiniz bir konu hakkında danışmanlık
 • Saat Bazlı Danışmanlık
  Sorununuzu iletirsiniz, bunun için bir fiyat teklifi gönderilir ve kabul edilirse çalışmaya başlanır. Çalışan saat başına ücretlendirme yapılır.
 • Şirket Yönetim Toplantıları Danışmanlığı
  Şirket toplantılarına danışman olarak katılma

 

Indense Danışmanlık Ltd. Şti. ® 2014